Startside
Nyheder
Program
Om klubben
Bestyrelsen
Fotos
Links
Madopskrifter
Stikord
Arkiv

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Program

for

Februar - marts 2006

 

Dato Aktivitet Bemærkning Kontakt
Feb.      
1. Læsekreds & alm. aktiviteter Kaffe, sang, boccia, 
dart m.m.
9740-3560
8. Vi besøger
Halgård skole
Kaffe, rundvisning m.m. 9740-3560
15. Pladespil Sædvanlige gevinster 9742-4767
22. Ordinær
generalforsamling
se dagsorden herunder 9740-3560
Mar.      
1. Læsekreds & alm. aktiviteter Kaffe, sang, boccia, 
dart m.m.
9740-3560
8. Musikalsk
underholdning
med lokale
spillemænd
9740-3560
  P R O G R A M Æ N D R I N G !
15. Virksomhedsbesøg
»DANISH CROWN«
Vi skal se på slagteriet
Bemærk: Max 45 deltagere tilmelding nødvendig!
9740-3560
  P R O G R A M Æ N D R I N G !
22. Jens Hvas
Pastor Emeritus fortæller
Fællesarrangement med 
Mejdal Pensionistklub
9740-3560
29. Pladespil Sædvanlige gevinster 9742-4767
Ret til programændringer forbeholdes.

Ordinær generalforsamling
afholdes i Mejdalhallens cafeteria

 Onsdag den 22. februar 2006 kl. 10.15

Dagsorden:  

1.

Valg af dirigent

2.

Valg af 2 stemmetællere og referent

3.

Bestyrelsen beretning

4.

Fremlæggelse af regnskab

5.

Behandling af indkomne forslag

6.

Valg af formand

7.

Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer

8.

Valg af 2 suppleanter

9.

Valg af klubbens repræsentant til repræsentantskabet

10.

Eventuelt (her kan intet vedtages)

Forslag til behandling under punkt 5 skal være formanden skriftligt i hænde senest d. 14. februar.

 

 

Tilbage til Nyheder